Cuộc thi “TÌM KIẾM TÀI NĂNG MUSIC TALENT 2016”

THÔNG BÁO CUỘC THI
“TÌM KIẾM TÀI NĂNG MUSIC TALENT 2016”
Chính thức bắt đầu!

SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC TIẾT MỤC DỰ THI MỜI QUÝ VỊ THEO DÕI.
(Click vào đường link để xem Video sau đó like và share video bạn yêu thích nhất. Mỗi 1 lượt like được tính là 1 điểm, 1 lượt share được tính là 2 điểm)

Link Tất cả Video: https://www.facebook.com/pg/trungtammusictalent/videos/?ref=page_internal

SBD: MS01 – Trương Gia Bảo – Năm Sinh: 2006
Tác Phẩm Dự Thi: Happy New Year
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172643839626879/

SBD: MS02 – Phạm Tiến Đạt – Năm Sinh: 2002
Tác Phẩm Dự Thi: Sun Flower
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172644956293434/

SBD: MS03 – Bùi Khánh Quỳnh – Năm Sinh: 2004
Tác Phẩm Dự Thi: Etude Op 50 No5 Ravinat – Turkish March
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172647529626510/

SBD: MS04 – Phạm Hoàng Linh Anh – Năm Sinh: 2006
Tác Phẩm Dự Thi: The Sound Of Silent
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172648959626367/

SBD: MS05 – Trần Ngọc Khánh Linh – Năm Sinh: 2007
Tác Phẩm Dự Thi: Happy New Year
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172650866292843/

SBD: MS06 – Lê Thùy Trang – Năm Sinh: 2001
Tác Phẩm Dự Thi: Romeo & Juliete
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172652896292640/

SBD: MS07 – Quỳnh Chi – Năm Sinh: 2005
Tác Phẩm Dự Thi: Valse – Chopin
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172656792958917/

SBD: MS08 – Thân Chu Huyền Minh – Năm Sinh: 2007
Tác Phẩm Dự Thi: Sonatine in C
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172659752958621/

SBD: MS09 – Bảo Nguyên – Năm Sinh: 2008
Tác Phẩm Dự Thi: Cây Thùy Dương
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172664789624784/

SBD: MS10 – Trần Thị Thảo Linh – Năm Sinh: 2005
Tác Phẩm Dự Thi: Marige D’Mour
Link Video : https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172665966291333/

SBD: MS11 – Vũ Trung Quân – Năm Sinh: 2007
Tác Phẩm Dự Thi: O Sole Mio
Link Video : https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172670339624229/

SBD: MS12 – Mai Việt Tiến – Năm Sinh: 2006
Tác Phẩm Dự Thi: Anitra Dance
Link Video : https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172673159623947/

SBD: MS13 – Mai Phương Anh – Năm Sinh: 2007
Tác Phẩm Dự Thi: Ariette
Link Video : https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172674372957159/

SBD: MS14 – Nguyễn Xuân Bách – Năm Sinh: 2007
Tác Phẩm Dự Thi: Nostalgy
Link Vide : https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172674812957115/

SBD: MS15 – Trần Thị Trâm Anh – Năm Sinh: 2007
Tác Phẩm Dự Thi: Romance
Link Video : https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172675952957001/

SBD: MS16 – Phạm Phương Anh – Năm Sinh: 2007
Tác Phẩm Dự Thi: Prelude
Link Video : https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172676872956909/

SBD: MS17 – Tạ Đoàn Tuấn Hưng – Năm Sinh: 2004
Tác Phẩm Dự Thi: Fur Elise
Link Video : https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172677299623533/

SBD: MS18 – Nguyễn Minh Anh
Tác Phẩm Dự Thi: MARIGE D’AMOUR
Link Video : https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172678429623420/

SBD: MS19 – Phạm Đức Bảo – Năm Sinh: 2003
Tác Phẩm Dự Thi: Yuki no Hana – Snow Flower
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172680979623165/

SBD: MS20 – Bùi Hoài An – Năm Sinh: 2002
Tác Phẩm Dự Thi: Make You Feel My Love
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172681392956457/

SBD: MS21 – Tạ Khánh Linh – Năm Sinh: 2005
Tác Phẩm Dự Thi: Romance, Rondo
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172681779623085/

SBD: MS22 – Lê Anh Vũ – Năm Sinh: 2010
Tác Phẩm Dự Thi: Can Can
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172683806289549/

SBD: MS23 – Đặng Long Giang + Nguyễn Thảo Vy
Tác Phẩm Dự Thi: We don’t talk any more
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172696542954942/

SBD: MS24 – Vũ Tuấn Phúc – Năm Sinh: 2002
Tác Phẩm Dự Thi: My heart will go on
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172704312954165/

SBD: MS25 – Đỗ Hải Hà – Năm Sinh: 2007
Tác Phẩm Dự Thi: Jingle Bells
Link Video: https://www.facebook.com/trungtammusictalent/videos/2172713352953261/

Tin Liên Quan