Danh sách học sinh được vinh danh trong tháng 2/2016 tại Music Talent

Danh Sách Học Sinh Tiêu Biểu Tháng 2/2016 tại Music Talent

CƠ SỞ 1: MUSIC TALENT LÝ NAM ĐẾ

phuong-anh

CƠ SỞ 2: MUSIC TALENT HOÀNG QUỐC VIỆT

tran-nam-khanh
tran-phuong-thao tran-vu-long
tran-vu-ngoc-ha vu-hong-ngoc
vu-hung-anh

CƠ SỞ 3: MUSIC TALENT MỸ ĐÌNH

CƠ SỞ 4: MUSIC TALENT CẦU GIẤY

pham-duy minh-anh-1
minh-anh hong-le
bao-tran anh-tuan-1

 

thao-vy-1 anh-tuan-1

CƠ SỞ 5: MUSIC TALENT THANH XUÂN

cao-phuong-nhi dang-ha-linh
kitty-an le-doai-phuong
le-kieu-my luong-thi-huong-giang
nguyen-dan-bao-khang nguyen-ngoc-minh-trang
nguyen-the-anh pham-linh-chi

CƠ SỞ 6: MUSIC TALENT HÀO NAM

do-dinh-khanh-nam

Tin Liên Quan