Danh sách học sinh tiêu biểu tháng 1-2016 tại Music Talent

Danh Sách Học Sinh Tiêu Biểu Tháng 1/2016 tại Music Talent

CƠ SỞ 1: MUSIC TALENT LÝ NAM ĐẾ

quynh-chi
quynh-anh

thuy-duong

CƠ SỞ 2: MUSIC TALENT HOÀNG QUỐC VIỆT

CƠ SỞ 3: MUSIC TALENT MỸ ĐÌNH

trang-nguyen-khai nguyen-viet-khoa
nguyen-ngoc-toan nguyen-lan-thu
Nguyen-duc-anh

CƠ SỞ 4: MUSIC TALENT NGUYỄN KHANG  

CƠ SỞ 5: MUSIC TALENT THANH XUÂN

tran-duc-quang-minh pham-phuong-nhi
nguyen-tuan-huy nguyen-thao-nguyen
nguyen-ngoc-khanh nguyen-minh-uyen
nguyen-minh-thao le-thac-minh
dang-gia-nam

 

CƠ SỞ 6: MUSIC TALENT HÀO NAM

 

lam-sao-mai nguyen-hong-anh

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan