Danh sách học sinh tiêu biểu tháng 10 /2015 taị Music Talent

Danh Sách Học Sinh Tiêu Biểu Tháng 10/2015 tại Music Talent

CƠ SỞ 1: MUSIC TALENT LÝ NAM ĐẾ

minh-trang

ngoc-nhi

phuong-anh

thanh-hoa

CƠ SỞ 2: MUSIC TALENT HOÀNG QUỐC VIỆT

do-le-phuong-anh nguyen-thao-vi
nguyen-minh-anh nguyen-phuong-anh
vu-nguyen-nhat-minh nguyen-linh-chi
nguyen-anh-thu mai-viet-tien
do-ha-trang

 

CƠ SỞ 3: MUSIC TALENT NGUYỄN KHANG  

van-hoan pham-duy
tra-my tu-uyen
thanh-tu nguyen-phuong-thao
ha-lam cao-duc-tuan
anh-thu


CƠ SỞ 4: MUSIC TALENT MỸ ĐÌNH

hoang-nam

khuong-duy

nguyen-minh-ngoc

phuc-thang

thuy-nuong

toan-thang

dinh-long

do-chau-anh

 

CƠ SỞ 5: MUSIC TALENT THANH XUÂN

vu-kieu-lam

nguyen-thanh-ngoc-linh

Tin Liên Quan