Danh sách học sinh tiêu biểu tháng 11/2015 tại Music Talent

Danh Sách Học Sinh Tiêu Biểu Tháng 11 Năm 2015

CƠ SỞ 1: MUSIC TALENT HOÀN KIẾM

my-linh linh-khanh
hien-anh phuong-anh
pham-le-ha thanh-hoa
quynh-thu truong-ngoc-bao
trung-quan tuan-kiet
winde phuong-linh

 

 

 CƠ SỞ 2:MUSIC TALENT HOÀNG QUỐC VIỆT

pham-ngoc-ha do-khanh-linh
bui-nguyen-phuong chau-anh
dieu-linh duong-anh-vu
hai-chau kie-my
lu-bao-lam mai-phuong
minh-xuan ngo-hien-anh

CƠ SỞ 3:MUSIC TALENT NGUYỄN KHANG

minh-anh ha-lam
anh-dung ngan-linh
minh-hai ngoc-nhi
nguyen-phuong-thao thanh-hang
 phuc-an

CƠ SỞ 4:MUSIC TALENT MỸ ĐÌNH

dinh-long khanh-chi
khanh-duong minh-hanh
minh-ngoc phuong-hoa
the-hung toan-thang
tue-anh

CƠ SỞ 5:MUSIC TALENT THANH XUÂN

kha-han kieu-my
linh-chi thac-minh
the-anh hong-anh
chau-giang hoang-an
duy-anh  huy-khai
 huong-giang

CƠ SỞ 6:MUSIC TALENT HÀO NAM

Tin Liên Quan