Danh Sách Học Sinh Tiêu Biểu Tháng 12/2015 tại Music Talent

Danh Sách Học Sinh Tiêu Biểu Tháng 12/2015 tại Music Talent

CƠ SỞ : MUSIC TALENT LÝ NAM ĐẾ

_MG_7757 dinh-quoc-bao nguyet-ha

 

 

 

CƠ SỞ : MUSIC TALENT HOÀNG QUỐC VIỆT

nguyen-minh-anh
than-ngoc-truc tran-khan-nam
tran-thi-thao-linh-2005

CƠ SỞ : MUSIC TALENT NGUYỄN KHANG  

 nguyen-le-an-khanh  nguyen-bao-tuan

CƠ SỞ : MUSIC TALENT MỸ ĐÌNH

ta-doan-hung ta-doan-phuong-linh

 

CƠ SỞ : MUSIC TALENT THANH XUÂN

pham-phuong-nhi phan-dang-minh
ta-quynh-linh tran-duc-quang-minh

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan