Danh sách học sinh tiêu biểu tháng 4/2016 tại Music Talent

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU Ở CÁC BỘ MÔN NGHỆ THUẬT TẠI MUSIC TALENT THÁNG 4/2016

Những gương mặt sáng giá được vinh danh trong tháng của các bộ môn nghệ thuật : Piano, Guitar, Violin, Múa, Vẽ, … Dành tặng các bạn nghệ sĩ nhí những tinh thần khích lệ cho một kết quả học tập tốt trong những tháng tiếp theo!

MUSIC TALENT – HOÀN KIẾM

ngo-thi-nha-linh-hoc-mon-piano nguyen-phuong-thao-mon-piano
quynh-anh-mon-piano quynh-chi-hoc-bo-mon-piano
truong-bao-quyen-hoc-ve tuan-anh-mon-guitar
vu-trung-quan-mon-violin

 

MUSIC TALENT – CẦU GIẤY

chu-minh-khang-lop-hoc-guitar chu-phung-linh-lop-hoc-dan-piano
do-an-lop-hoc-dan-guitar doan-dinh-ngoc-minh-lop-hoc-dan-piano
doan-hai-ngan-lop-hoc-dan-violin le-ha-anh-lop-hoc-dan-piano
nguyen-diep-anh-lop-hoc-dan-violin nguyen-khoi-nguyen-lop-hoc-ve-my-thuat
le-ha-anh-lop-hoc-dan-guitar tran-nam-khanh-lop-hoc-dan-piano
tran-nhat-mai-lop-hoc-dan-piano tran-vu-long-lop-hoc-dan-guitar
vu-nhat-anh-lop-hoc-dan-piano zhong-thao-vi-lop-hoc-dan-guitar

MUSIC TALENT – MỸ ĐÌNH

bui-ha-phuong-linh tran-manh-an
tang-minh-ngoc ngo-thuy-duong
ngo-thien-my ngo-chi-cong

 

MUSIC TALENT – NGUYỄN KHANG

le-nguyen-an-khanh minh-anh-1
minh-anh le-nguyen-an-khanh

MUSIC TALENT – THANH XUÂN

nguyen-duc-manh hoang-hai-duy-anh

MUSIC TALENT – HÀ ĐÔNG

dang-phuong-linh-bo-mon-piano hoang-minh-ngoc-bo-mon-piano
nguyen-phan-hoang-bo-mon-piano

 

Tin Liên Quan