Danh sách học sinh tiêu biểu tháng 5-2016 tại Music Talent

Danh sách các học sinh tiêu biểu các bộ môn năng khiếu nghệ thuật tại Music Talent !

MUSIC TALENT – BA ĐÌNH

pham-le-ha nguyen-phuon-thao
hoang-thanh-an do-anh-minh
bui-minh-anh nguyen-ha-phuong-anh

MUSIC TALENT – CẦU GIẤY

dang-long-giang dinh-hoang-lan
dinh-mai-chi do-minh-duc
duong-anh-vu le-duc
le-ha-anh le-huong-giang
mai-ha-my mai-viet-tien
ngo-quoc-thai nguyen-dieu-linh
nguyen-hoang-dung nguyen-phuong-linh
nguyen-trieu-quang pham-minh-hoang
pham-phuong-anh tran-nhat-mai
tran-thi-thao-linh tran-vu-minh
trinh-quoc-vinh vu-nhat-minh

 MUSIC TALENT – MỸ ĐÌNH

chu-ngoc-anh ngo-chi-cong
nguyen-lam-thy nguyen-phuc-thang
tran-thi-tram-anh tuan-hung
viet-khoa vu-tam-nhu

MUSIC TALENT – NGUYỄN KHANG

ha-lam ha-uyen
ngoc-khanh thach-anh
thanh-hang

 MUSIC TALENT – THANH XUÂN

dang-mai-anh hoang-hai-duy-anh
nguyen-ha-linh nguyen-thi-minh-ngan
nguyen-thi-minh-thao pham-linh-chi

 MUSIC TALENT – HÀ ĐÔNG

nguyen-duc-canh nguyen-the-duy
nguyen-vi-khanh

 

 

Tin Liên Quan