Luyện Thi Đại Học

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÁC BỘ MÔN NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT – MUSIC TALENT

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÁC BỘ MÔN NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT – MUSIC TALENT

Các bạn có biết? Tài năng không phải ai cũng giống nhau, do đó cần có cách dạy phù hợp với từng người, để giúp các học viên hoàn chỉnh về bản thân! Để đáp ứng nhu cầu học tập của các học viên tại các trường Nghệ thuật chuyên nghiệp, Trung tâm Music Talent liên tục khai giảng các lớp Luyện thi đầu vào ở các bộ môn Piano, Guitar, Sáo, Nhạc cụ dân tộc, Múa, Dance sport, Thanh nhạc.........cho … Đọc Thêm