Một số hình ảnh tại Gala Giai Điệu Giáng Sinh 2015

GALA GIAI ĐIỆU GIÁNG SINH 2015

Tổng hợp một số hình ảnh ghi lại tại Gala Giai Điệu Giáng Sinh 2015.

 

\

Chi Tiết xem tại đây

Tin Liên Quan