Thông Báo Cuộc Thi Biểu Diễn Định Kỳ Tháng 5 Năm 2017

VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

TRUNG TÂM MUSIC TALENT

Số:  0104 TB/MTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

(Vv: Cuộc thi biểu diễn định kỳ tháng 5/2017)

Kính gửi: Các bậc phụ huynh, học sinh Trung tâm Music Talent

 

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả học tập của học sinh và tạo một sân chơi bổ ích và lý thú cho tất cả học sinh, Trung tâm Music Talent có kế hoạch tổ chức các chương trình thi định kỳ tháng 5/2017 cụ thể như sau:

 “Vòng sơ loại ” Từ Ngày 10/4/2017 – 30/4/2017

Giáo viên phối hợp với phòng đào tạo tổ chức cho học sinh thi tại lớp.

Nội dung:

– Đánh giá 1 cách khách quan kết quả học tập của học sinh về chuyên môn, kỹ thuật.

– Đánh giá nghiệp vụ, tiến độ giảng dạy, ghi chép sổ liên lạc của giáo viên.

– Giáo viên định hướng bài cho học sinh chuẩn bị cho Chương trình biểu diễn Chào hè 2017.

 “Chương trình biểu diễn Chào hè 2017” từ 8h đến 21h ngày 06 và 07/05/2017.

Qua cuộc kiểm tra tại cơ sở những học sinh nào đạt điểm theo yêu cầu  thì sẽ được tham gia biểu diễn tại Phòng hòa nhạc – Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam – Đc: Số 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung: Học sinh các bộ môn Piano, Guitar, Violin, Trống biểu diễn 1 bài độc tấu hoặc hòa tấu. Học sinh môn Múa, Dance sport, Hiphop, Thanh nhạc biểu diễn theo bài.

Yêu cầu chung:

–  Đề nghị phụ huynh chuẩn bị cho các con những bộ tranh phục biểu diễn đẹp nhất để tham gia biểu diễn, phụ huynh cần chuẩn bị hoa tặng các con để động viên tinh thần cho các con.

–  Để chương các chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, Trung tâm yêu cầu phụ huynh đóng góp kinh phí tổ chức chương trình như sau: Học sinh bộ môn Piano là 300.000đ/hs; học sinh bộ môn Guitar, Violin là 200.000đ/hs; học sinh các bộ môn Múa, Vẽ, Dance Sport là 100.000đ/hs; học sinh của trường Brendon là 200.000đ/hs (với những hs đang học 2 bộ môn chỉ đóng 1 môn). Tất cả số tiền thu được sẽ được chi trả cho việc thuê sân khấu, hội trường, thuê đàn piano Steinway & sons, Số tiền này trung tâm bắt đầu thu từ ngày 20/4/2017 tại các cơ sở của Music Talent.

Trân trọng !

 

         Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC

  • Như thông báo
  • Lưu tại văn phòng TT

 

                                                                                                                                 Nguyễn Văn Tuấn

Tin Liên Quan