Tin tức

KIỂM TRA HOÀN THÀNH CẤP ĐỘ LCM LẦN I NĂM 2018

KIỂM TRA HOÀN THÀNH CẤP ĐỘ LCM LẦN I NĂM 2018

LCM (London College of Music)là một trong những trường âm nhạc lớn và lâu đời nhất nước Anh, được thành lập từ năm 1887, trực thuộc University of West London. LCM Examinations là Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc Quốc Tế  thuộc Đại Học West London, có truyền thống uy tín lâu đời (1887) và có mạng lưới các Trung Tâm Khảo Thí trên toàn thế giới. Vì vậy, chứng nhận và văn bằng của LCM là một trong những bằng cấp được gọi là “internationally recognized” (Giá trị Quốc Tế).LCM (London...
Đọc Thêm

Xem tiếp