Tra cứu năm sản xuất của đàn Grand Piano Yamaha

Đàn Piano là loại nhạc cụ với tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Để tiện cho việc tra cứu năm sản xuất của của đàn piano, Nhạc cụ Music Talent  xin gửi đến quý khách bảng tra cứu năm sản xuất của đàn Piano Grand.

BẢNG TRA CỨU NĂM SẢN XUẤT PIANO GRAND YAMAHA

MODEL PEDAL SERIAL. NO. YEAR
NO.20 2 40000 – 60000 1947-1953
G2A, G3A, G5A 2 60000 – 600000 1954-1967
G2D, G3D, G5D 2 600000 – 1230000 1967-1971
G2E, G3E, G5E 2 1230000 – 4250000 1971-1985
G2A, G3A, G5A 3 4250000 – 4700000 1985-1988
G1B, G2B, G3B, G5B 3 4700000 – 4890000 1988-1990
G1E, G2E, G3E, G5E 3 4890000 – 5360000 1990-1994
C3 2 650000 – 1040000 1967-1970
C3B 2 1230000 – 3010000 1971-1979
C3, C5 2 3010000 – 4250000 1979-1985
C3A, C5A 3 4250000 – 4700000 1985-1988
C3B, C5B 3 4700000 – 4890000 1988-1990
C3E, C5E 3 4890000 – 5360000 1990-1994
G7 2 60000 – 600000 1954-1967
C7 2 600000 – 2150000 1967-1975
C7B 2 2150000 – 3010000 1975-1979
C7 2 3010000 – 3780000 1979-1983
C7A 2 3780000 – 4700000 1983-1988
C7B 2 4700000 – 4890000 1988-1990
C7E 3 4890000 – 5360000 1990-1994
S400B 3 3580000 – 4850000 1982-1990
S400E 3 4850000 – 5310000 1990-1994
S700E 3 4790000 – 5310000 1989-1994
A1 3 5270000 – 5360000 1993-1994
A1S 3 5360000 – 5460000 1994-1996
A1R 3 5360000 – 1994-1999
S4, S6 3 5310000 – 1994-
CF 3 600000 – 4990000 1967-1991
CF III 3 3750000 – 1983-
CF III-S 3 4990000 – 1991-

NHẠC CỤ MUSIC TALENT
Hotline: 0963.10.80.80 – 0947.448.262
Website: www.yamahavietnam.jp – www.phonhaccu.vn
Showroom: Số 483 Nguyễn Khang – Số 38 Hào Nam – Số 8 Nguyễn Văn Lộc

Tin Liên Quan