Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – TRUNG TÂM MUSICTALENT

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – TRUNG TÂM MUSICTALENT

Trung tâm Music Talent là đơn vị trực thuộc Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo các bộ môn năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi như: Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Cảm thụ âm nhạc, Hợp xướng, Giao hưởng, Múa, Vẽ, Dance Sport… Là một trong những trung tâm đạt danh hiệu thương hiệu phát triển bền vững lần thứ 5 năm 2015. Để … Đọc Thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – TRUNG TÂM MUSICTALENT

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – TRUNG TÂM MUSICTALENT

TRUNG TÂM MUSICTALENT TUYỂN DỤNG Trung tâm Music Talent là đơn vị trực thuộc Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo các bộ môn năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi như: Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Cảm thụ âm nhạc, Hợp xướng, Giao hưởng, Múa, Vẽ, Dance Sport… Từ khi thành lập đến nay Trung tâm Music Talent đã phát triển … Đọc Thêm

Tuyển dụng giáo viên giảng dạy bộ môn âm nhạc nghệ thuật – musictalent

Tuyển dụng giáo viên giảng dạy bộ môn âm nhạc nghệ thuật – musictalent

TRUNG TÂM MUSIC TALENT TUYỂN DỤNG Trung tâm Music Talent là đơn vị trực thuộc Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo các bộ môn năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi như: Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Cảm thụ âm nhạc, Hợp xướng, Giao hưởng, Múa, Vẽ, Dance Sport… Từ khi thành lập đến nay Trung tâm Music Talent đã phát … Đọc Thêm

Tuyển dụng nhân viên lễ tân – music talent

Tuyển dụng nhân viên lễ tân – music talent

TRUNG TÂM MUSIC TALENT TUYỂN DỤNG Trung tâm Music Talent là đơn vị trực thuộc Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo các bộ môn năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi như: Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Cảm thụ âm nhạc, Hợp xướng, Giao hưởng, Múa, Vẽ, Dance Sport… Từ khi thành lập đến nay Trung tâm Music Talent đã phát triển … Đọc Thêm

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân – MusicTalent

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân – MusicTalent

  Trung tâm Music Talent là đơn vị trực thuộc Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo các bộ môn năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi như: Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Cảm thụ âm nhạc, Hợp xướng, Giao hưởng, Múa, Vẽ, Dance Sport… Để đáp ứng nhu cầu về chất lượng đào tạo .Trung tâm mở rộng 6 cơ sở đào tạo với cơ … Đọc Thêm

Trung Tâm Music Talent – Ươm Mầm Tài Năng

Trung Tâm Music Talent – Ươm Mầm Tài Năng

Trung Tâm Music Talent - Ươm Mầm Tài Năng Trung tâm Music Talent là đơn vị trực thuộc Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam. Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát triển đào tạo các bộ môn năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi như Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Cảm thụ âm nhạc, Đồ Rê Mí,  Hợp xướng, Giao hưởng, Múa, Vẽ, Dance Sport...  Với hệ thống trang thiết bị khang … Đọc Thêm

Tuyển Nhân Viên Marketing

Tuyển Nhân Viên Marketing

Trung tâm Music Talent là đơn vị trực thuộc Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay TT đã phát triển mạnh mẽ, ko ngừng mở rộng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy. Trung tâm đã có 6 cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội với số lượng học viên rất lớn. Trung tâm cần tuyển gấp nhân viên Marketing: Mô tả: - Đánh giá lựa chọn các công cụ … Đọc Thêm

TRUNG TÂM MUSIC TALENT TUYỂN GIÁO VIÊN

TRUNG TÂM MUSIC TALENT TUYỂN GIÁO VIÊN

TRUNG TÂM MUSIC TALENT TUYỂN GIÁO VIÊN     Trung tâm Music Talent là đv trực thuộc Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay TT đã phát triển mạnh mẽ, ko ngừng mở rộng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy. Trung tâm đã có 5 cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội với số lượng học viên rất lớn. Trung tâm cần tuyển gấp giáo viên dạy các bộ môn: Piano, … Đọc Thêm