Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CÁC BỘ MÔN NGHỆ THUẬT NĂM 2019

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CÁC BỘ MÔN NGHỆ THUẬT NĂM 2019

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CÁC BỘ MÔN NGHỆ THUẬT Với nhu cầu phát triển và mở rộng thêm địa điểm giảng dạy tại Trung tâm Nghệ thuật Music Talent và mong muốn được cộng tác với các giáo viên Âm nhạc tương lai, Trung tâm Music Talent tuyển dụng Vị trí Giáo viên các bộ môn nghệ thuật: Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Múa, Vẽ, Dance Sport,Nhảy hiện đại,Sáo trúc, nhạc cụ dân tộc… THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng Giáo viên dạy Âm nhạc,Mỹ Thuật chuyên...
Đọc Thêm

Xem tiếp
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NĂM 2019 TẠI TRUNG TÂM MUSIC TALENT

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NĂM 2019 TẠI TRUNG TÂM MUSIC TALENT

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NĂM 2019 TẠI TRUNG TÂM MUSIC TALENT Với nhu cầu phát triển và mở rộng thêm địa điểm giảng dạy tại Trung tâm Nghệ thuật Music Talent và mong muốn được cộng tác với các giáo viên Âm nhạc tương lai, Trung tâm Music Talent tuyển dụng Vị trí : Nhân viên tư vấn tuyển sinh,Nhân viên văn phòng,nhân viên Marketing,Nhân viên kinh doanh,Nhân viên giáo vụ (quản lý đào tạo ). THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng Nhân viên tư vấn tuyển sinh. Nhân viên...
Đọc Thêm

Xem tiếp